Pasidunggan an aton mga martir ha Bicol ngan kondenahon an pasista nga masaker
July 19, 2013

Resize text: A+ A- Reset

Ginsasaludaran han mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan masa ha Eastern Visayas an namatay nga mga kasama nga namartir hadin Hulyo 4 ha Juban, Sorsogon: Ka Greg Bañares (Frankie Joe Soriano), Ka Miloy (Pehing Hipa), Ka Nel (Christine Puche), Ka Gary (Ted Palacio), Ka Rey (David Llunar), Ka Nene (Romero Añonuevo), Ka Jay (William Villanueva, Jr.), ngan Ka Kevin (Ailyn Calma). Hi Ka Greg Bañares amo an tagapagyakan han NDFP-Bicol samtang hitaas gihap an pagtagad ngan minayuyo han katawhan an iya mga kaupod komo mga kadre han rebolusyunaryo nga kagiusan.

Pinakahitaas ngan waray katapusan an aton pagdayaw ha ira para han ira pagserbe ha katawhan ngadto han katapusan komo mga rebolusyunaryo nga mangaraway. An kamabayanihon han ira katapusan nga sakripisyo nagpapalandaw han kamahinungdanon han ira kinabuhi nga ginhalad ha pakigbisog para ha makatadungan nga kawsa han nasyunal ngan pankatilingban nga katalwasan. Amo ini nga bisan kun nagsusubo kita para ha ira, naguliat gihap kita nga: An pinakamag-upay nga anak han katawhan!

An walo nga martir ha Juban nagtikang ha magkadurudilain nga bakgrawn ha katilingban pero nag-urusa agud ighalad an ira kalugaringon ha katawhan sugadman an ira paghatag hin importansya ha patriyotiko nga responsibilidad. Waray na iba nga lugar kundi ha rebolusyunaryo nga kagiusan gud la naton matatad-an an mga parag-uma, propesyunal, kabatan-unan ngan kababayin-an nga nagkakaurusa ha pag-armas ngan pag-ato para ha nanawantawan nga tinguha hin nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya. Gin-iisa kita nira ngan an dalan nga ira ginpalarab ha mahinungdanon nga pamaagi nag-aawhag ha iba pa.

Ha luyo nga gapil, ginkokondena naton an masaker nga ginhimo han mga pasista nga tropa han rehimen US-Aquino komo usa nga krimen kontra ha Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Diri na armado hira Ka Greg, Ka Nel ngan Ka Gary han dakpon hira ngan damo kabeses nga pagpupsilon; ngatanan nga walo nga martir ha Juban ginpusil ha ulo bisan kun waray na hira kapas nga umato. Kahuman bumaribad nga igpadayon an erestorya pankamurayawan ha NDFP agud talakayon an mga sosyo-ekonomiko nga reporma ngan tukibon an mga gamot han gerra sibil, ginbuksas han rehimen US-Aquino an kalugaringon nga kunuhay nga para ha kamurayawan ha luyo han kabangisan pinaagi han paglansar han hul-os nga gerra han Oplan Bayanihan kontra ha katawhan. Nangangarigkig yana hi Noynoy Aquino ha pagbasbas ha iya pasista nga mga pwersa nga igpadayon ngan maghimo pa hin mas damo nga mga panalapas han tawhanon nga katungod kontra ha katawhan nga nakikigbisog para ha tuna, trabaho, nasyunal nga soberanya, nasyunal nga patrimonya ngan iba pa nga mga batakan nga pagbabag-o.

Nangangarigkig yana hi Noynoy Aquino ha pagbasbas ha iya pasista nga mga pwersa nga igpadayon ngan maghimo pa hin mas damo nga mga panalapas han tawhanon nga katungod kontra ha katawhan nga nakikigbisog para ha tuna, trabaho, nasyunal nga soberanya, nasyunal nga patrimonya ngan iba pa nga mga batakan nga pagbabag-o.

Sugad han ginpapakita han masaker ha Juban, an mga rebolusyunaryo nga prinsipyo nga madig-on naton nga ginkakaptan an naglalain ha aton tikang ha kaaway. Sigurado nga mas makusog pa kita ha rebolusyunaryo nga pakigbisog, ngan sigurado nga maluya ngan mabagsak tikang ha ira poder an mga naniniyupi ngan nananalumpigos ha katawhan. Padayon nga mabubuhi an walo nga martir ha Juban samtang ginpapadayon naton an mahinungdanon nga kawsa han gerra han katawhan.#