Padayon nga nagpapasarang an pasista nga propaganda han buwa ha midya
February 24, 2013

Resize text: A+ A- Reset

Waray sugad nga butang sugad han “permit to campaign/permit to win fees” ngan ura-ura nga malisyoso an usa nga pahayagan ha rehiyon ha pagbandera nga “gin-amkon” kuno han NDF-Eastern Visayas nga mayda sugad nga demanda ha mga kandidato nga nasarit nga makasakob para ha eleksyon dida ha mga rebolusyonaryo nga teritoryo. Hain pa ini nagtikang kundi ha pagsisinubad ha kontrarebolusyonaryo nga propaganda han rehimen Aquino ngan han 8th Infantry Division hini? Nangangampanya hira kontra ha pagpatuman han poder han estado han Demokratiko nga Gobyerno han Katawhan, nga nag-iimposar han mga giya-nga-pagsurundon ha mga kandidato ha pagkondukta han kampanya ha eleksyon dida ha mga rebolusyonaryo nga teritoryo. Hiluagan nga ginkilala ngan ginrerespeto an sugad nga poder han estado ngan an ngatanan nga kandidato nga waray paglalain kinahanglan maghasog ha mga giya-nga-pagsurundon ha mga kampanya ha eleksyon.

Dugang pa, karuyag han rehimen Aquino ngan 8th ID nga ibalhin an atensyon tikang ha kamatuoran nga diri demokratiko an reaksyunaryo nga eleksyon ngan gin-gagamit kadungan han kabangisan han estado agud mapabilin an matiyupion ngan mapanhimulos nga sistema. An nangunguna nga mga reaksyunaryo nga pulitiko ha rehiyon ngatanan mga tinaglawas han mga agaron maytuna ngan dagko nga negosyo nga naniniyupi ngan nanhihimulos ha katawhan, ngan ginbabaligya an nasyunal nga soberaniya ngan nasyunal nga patrimoniya ha mga langyawanon nga interes. An pinakagrabe ha ira maiha na nga nagin dagko nga burukrata ngan ginhimo an ira pusisyon nga mga dinastiya ha pulitika.

Aada an mga dinastiya han mga Petilla ngan Romualdez ha Leyte nga maiha na nga nag-iinagaway ha mga rekurso han poder tikang pa han diktadurya ni Marcos. Aada an dinastiya nga Tan ha Western Samar kun diin an iroy han pamilya ngan iya upat nga anak ginhihimo nga negosyo han pamilya an pagpapadalagan han probinsya. Aada an dinastiya nga Daza ha Northern Samar nga ginhuhuthot an bilyon-bilyon nga pondo han mga proyekto han mga gamit-publiko.

Ini liwat nga mga dinastiya suok nga nakikigkunsabo ha militar ha paggamit han awtoridad han estado ngan han kabangisan han estado agud puypuyon an katawhan. Waeay gud hira ginpakita nga kasing-kasing ha luyo han mga panalapas han militar han tawhanon nga katungod ha ilarum han Oplan Bayanihan. Ginsusuportahan nira an kanan 8th ID mga kampanya ha pagpapasurender han New People’s Army. Ginhihimo nira nga lehitimo an mga saywar nga kampanya han militar ngan nahatag pa ngani ha militar han mga dagko nga kontrata para ha mga gamit-publiko. Nakikigkunsabo hira ha militar ngan pulis ha pagpapadalagan han mga pribado nga armi ngan mga kriminal nga sindikato.

Asya nga aada an mga giya-nga-pagsurundon ha pagkondukta han mga kampanya ha eleksyon tungod mismo han mga demanda han katawhan kontra ha mga tirano nga nagbubuhat han kabangisan ngan pansuhol agud maeleher hira. Ginseseguro han Demokratiko nga Gobyerno han Katawhan nga ginpapalipdan an mga katungod ngan interes han katawhan ngan an kamurayawan, orden ngan benepisyo han eleksyon. Agud ipatuman ini, an Demokratiko nga Gobyerno han Katawhan mayda NPA ngan mga instrumento han pulitikanhon nga poder komo nabangon nga rebolusyonaryo nga estado nga kadungan ngan nagkukumpronta ha reakyunaryo nga naghahadi nga estado.

Mayda kusog an katawhan ha mga rebolusyonaryo nga teritoryo dida ha ira pakigbisog para umungbaw an tinuod nga demokratiko nga sistema han pan-gubyernuhan, nga ginkikilala ngan ginrerespeto bisan han mga reaksyunaryo nga pulitiko. Hira nga gintatamay an rebolusyonaryo nga kagiusan ngan natuod nga “demokratiko” an naghahadi nga sistema ngan ginpapakusog an katawhan, kun diri ngani ura-ura nga ignorante bangin naman hul-os nga reaksyunaryo.#