Sukdulang pang-aapi sa mga migrante sa Saudi Arabia

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Mismong mga upisyal ng embahada ng Pilipinas ang nagpaaresto sa 18 di dokumentadong manggagawang Pilipino sa Riyadh, Saudi Arabia noong Hulyo 9. Kabilang sila sa 40 naglunsad ng mapayapang demonstrasyon sa loob ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) para igiit ang agaran at seryosong pag-asikaso ng kanilang repatriation sa Pilipinas. Hinila, sinuntok at kinuryente ng mga pulis ng Saudi Arabia ang mga nagprotesta kabilang ang mga babae at mga bata sa utos nina Ezzedin Tago, ambasador ng Pilipinas sa Saudi Arabia; Adam Musa, labor attaché; at Abdullah Umpa, welfare officer.

Noong Hulyo 2, binuwag din ang nagtitipun-tipon na 100 di dokumentadong manggagawang Pilipino sa Riyadh. Tatlo sa mga lider nila ang inaresto at tinortyur. Tatlo na ang namatay, kabilang ang dalawang bata, sa mga di makauwing Pilipino na wala nang masulingan kundi ang mga toldang itinayo nila sa labas ng embahada ng Pilipinas sa Riyadh. Dalawang buntis ang isinugod sa ospital.

Ang embahada ng Pilipinas at POLO ay dapat maging kanlungan ng mga OFW ngunit sa halip ay nagsisilbi pa itong instrumento para lalo pang ipahamak ang mga manggagawang nangangailan ng tulong. Dahil dito, mariing kinundena ng MIGRANTE ang marahas na pagbuwag ng demonstrasyon. Nananawagan din ito sa mga internasyunal na organisasyon na nagtataguyod ng karapatang-tao na kundenahin ang walang awang aksyon ng mga upisyal ng embahada.

May 17,500 manggagawang Pilipino sa Saudi Arabia na di dokumentado o may problema sa dokumentasyon. Ilang buwan na silang humihingi ng tulong sa mga upisyal ng gubyerno ng Pilipinas. Umaabot pa lamang sa 883 (o 5% ng kabuuan) ang naiuuwi na sa Pilipinas.

Kaugnay nito, kinundena ng International Coordinating Committee for Human Rights in the Philippines (ICCHRP) ang rehimeng Aquino sa pananahimik nito sa marahas na pagbuwag ng demonstrasyon. Ang ICCHRP ay isang internasyunal na lambat ng mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao.

Samantala, nagsimula na rin ang panggigipit sa mga manggagawang Pilipino sa United Arab Emirates. Ipinatutupad doon ang “emiritization,” isang programang tulad ng Saudization o pagtatanggal ng mga dayuhang manggagawa para mapalitan ng sarili nitong mga mamamayan. Nakatakdang ipatupad din ang katulad na programang “omatization” sa Oman. May 700,000 manggagawang Pilipino sa UAE, habang may 12,000 sa Oman.

Maging sa Japan, nagsimula na ang crackdown sa mga OFW na hindi dokumentado kung saan 75 Pilipino ang napauwi sa Pilipinas. Sa South Korea, tinatayang nasa 40,000 hanggang 50,000 OFW naman ang nanganganib na mapauwi dahil sa pinahigpit na patakaran ng South Korea laban sa mga migrante mula sa Southeast Asia.