Papatinding paglaban sa mga maralitang komunidad

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Patuloy na sumisiklab ang mga militanteng paglaban ng mga maralita upang ipagtanggol ang kanilang mga komunidad at kabuhayan. Nitong Hulyo 11, nilusob ng mga residente ng North Triangle, Quezon City at Bignay, Valenzuela City ang upisina ng DILG at bahay ni Benigno Aquino III sa Times Street. Binatikos nila ang rehimeng Aquino sa malawakang dislokasyon ng mga maralitang lunsod at sa di nito pagtupad sa pangakong maayos na relokasyon sa loob ng syudad. Iginiit nila ang katarungan para sa mga biktima ng mararahas na demolisyon.

Nitong nagdaang mga linggo, sunud-sunod ang pagbabarikada ng mga komunidad laban sa demolisyon: Hulyo 1, sa North Triangle, QC; Hulyo 4, sa Bignay, Valenzuela City; Hulyo 4 din sa Carmina Compound, Cupang Muntinlupa City nakapigil sa pag-abante ng mga pulis. Muling itinayo ang barikada noong madaling araw ng Hulyo 8 hanggang kinaumagahan. Nang masigurong pansamantalang ipagpapaliban ang demolisyon at saka lamang itinigil ang barikada. Natuloy ang marahas na demolisyon noong Hulyo 18 na nilabanan uli ng mga residente. Habang may mga mangilan-ngilan na napilitan nang lumisan dala ng takot, marami pa rin ang handang ipaglaban ang kanilang mga tahanan at kabuhayan.

Samantala, nakaamba namang mapatalsik ang 26,000 pamilya ng mga mangingisda (o 156,000 katao) na nakatira sa Manila Bay. Mawawalan sila ng kabuhayan at mawawasak ang kanilang komunidad dahil sa pagtatayo ng Aquino-Sangley International Airport at Aguinaldo-Sangley International Seaport sa lugar ng reklamasyon. Isa itong multi-bilyon pisong proyekto ng All-Asia Resources & Reclamation Corp. (ARRC). Inaalok ng P15,000 tulong ang bawat pamilya para kusa silang lumisan.

Noong kampanyang eleksyon noong 2010, nangako si Aquino na ititigil ang pwersahang pagpapalayas sa mga maralitang lunsod at ipatutupad ang relokasyon sa loob ng syudad. Subalit kaagad na binali ang mga pangakong ito sa mga unang buwan pa lamang ni Aquino sa poder. Kaagad ipinatupad ang marahas na demolisyon sa mga komunidad ng maralitang lunsod tulad sa Barangay Marianas, Quezon City noong Agosto 11-13, 2010 at Setyembre 23, 2010 sa Barangay North Triangle.

Kasunod nito ang serye ng mga naganap na demolisyon at nagpapatuloy na panganib ng dislokasyon sa marami pang ibang komunidad para bigyang-daan ang mga proyektong imprastrukturang nakahanay sa programang Public-Private Partnership (PPP) ng rehimen.

Ginagamit ng rehimeng Aquino ang iba’t ibang iskema para pahinain ang pagkakaisa at organisadong paglaban ng mga maralita. Isa rito ang pagsasagawa ng pocket demolition o baha-bahaging demolisyon sa malalaking populasyon ng maralita, tulad ng nangyari sa North Triangle at Corazon de Jesus, San Juan. Sa kaso ng North Triangle, sa dating 10,000 pamilya, mahigit 8,000 pamilya na ang napapatalsik sa serye ng mga demolisyon mula 2010.

Kasinlupit ng marahas na demolisyon ang pagpapalikas sa pamamagitan ng panununog sa mga maralitang komunidad. Patuloy itong ginagamit na taktika para mabilis na mapalayas ang mga maralita at mas madali silang makumbinsing lumikas tungong malalayong relocation site. Pinakahuli ang nangyaring sunog sa 300 bahay noong Hulyo 11 sa komunidad na malapit sa Makati Medical Center. Ayon sa pamahalaan, ililikas nila ang buong komunidad, kabilang ang mga hindi nasunugan.

Itinuturo ng karanasan ng mga maralita na tanging sa pag-oorganisa at pagkilos nila madedepensahan ang kanilang kabuhayan at mga tahanan. Alam din nila na ang lansakang pagyurak sa kanilang karapatan at ang kapabayaan ng kasalukuyang rehimen ang magbubunsod ng malawak na pagkilos ng mga maralitang lunsod at mamamayan upang ipanawagan ang pagpapabagsak sa sistemang nasa likod ng kahirapang kanilang dinaranas.