“Lokal na usapang pangkapayapaan,” patibong—BHB-Sorsogon

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Mariing kinundena ng Celso Minguez Command (CMC) ng Bagong Hukbong Bayan-Sorsogon ang iniaalok na “lokalisadong usapang pangkapayaan” dahil isa lamang itong patibong ng reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas at ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ito ang reaksyon ni Ka Samuel Guerrero, tagapagsalita ng CMC, sa alok kamakailan ni Gov. Raul Lee na magkaroon ng “lokalisadong peace talks” sa nasabing lalawigan. Tahasang sinabi ni Guerrero na hindi ito ang solusyon sa ugat ng armadong tunggalian sa Sorsogon, o sa alinmang prubinsya o rehiyon ng Pilipinas.

Tangka lamang nito na hatiin ang rebolusyonaryong kilusan, sabi pa ng CMC. Nagsisilbi rin ito sa makitid na interes ng mga lokal na naghaharing uri sa Sorsogon upang makabwelo sila sa pangungulimbat sa yaman ng prubinsya.

Samantala, sinabi ni Ka Luis Jalandoni, tagapangulo ng NDFP Negotiating Panel, na ang panukala ni Lee ay bahagi ng paniktik, pakikibakang sikolohikal at pakanang pangkombat sa ilalim ng Oplan Bayanihan.

Ani Jalandoni, taliwas sa paglalarawan dito bilang “bagong pamamaraan,” luma at walang silbi ang pagtatangka ng mga reaksyunaryong pwersa na magdaos ng mga lokalisadong usapang pangkapayapaan. Muli niyang nilinaw na ang NDFP Negotiating Panel lamang ang inatasan ng rebolusyonaryong kilusan na makipagnegosasyon para sa kapayapaan sa GPH. Lahat ng yunit ng rebolusyonaryong kilusan ay mahigpit na sumusunod sa patakarang ito.