Editoryal:

Mga tungkulin sa pagharap sa reaksyunaryong eleksyong 2013

20130221pi

Tungkulin ng Partido at ng rebolusyonaryong kilusan na ilantad ang reaksyunaryong eleksyon bilang huwad na demokratikong sistema na bahagi ng pagpapanatili ng mapagsamantala at mapang-aping sistema.

Ang reaksyunaryong eleksyon sa Pilipinas ay pampulitikang karnabal na isinasagawa kada tatlong taon. Agaw-pansin dito ang mga payasong pulitikong nagpapanggap na tagapagtaguyod sa interes ng mamamayan. Inaagaw nito ang atensyon ng mamamayan mula sa kanilang pinakamabibigat na suliraning…

The official news organ of the Communist Party of the Philippines

Ang Bayan is issued by the CPP Central Committee. It provides news about the work of the Party as well as its analysis of and standpoint on current issues.

Ang Bayan comes out fortnightly. It is published in Pilipino, Bisaya, Ilokano, Waray, Hiligaynon and English.

Ang Bayan welcomes contributions in the form of articles and news. Readers are likewise enjoined to send in their comments and suggestions for the betterment of our publication.