Matatagumpay na Opensiba ng BHB

3 pagkubkob sa Bicol, binigo ng BHB

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Tatlong atake ng militar ang napangibabawan ng mga Pulang mandirigma ng BHB sa Bicol. Tatlong sundalo ang napatay at di bababa sa apat ang nasugatan. Walang kaswalti sa panig ng mga Pulang mandirigma, ayon kay Gregorio “Ka Greg” Bañares, tagapagsalita ng National Democratic Front-Bicol.

Sa bayan ng Oas, Albay, binigo ng isang iskwad ng BHB ang tangkang pagkubkob ng isang platun ng berdugong 2nd IB, kasabay ang Force 5 ng Regional Public Safety Battalion sa Sityo Divisoria, Barangay Tubgon noong Pebrero 12. Naparalisa ang mga tropa ng militar matapos silang pasabugan ng command-detonated explosive. Apat ang nasugatan sa AFP.

Sa bayan ng Labo, Camarines Norte, tinangkang kubkubin ng 25-kataong platun ng 49th IB ang pansamantalang nakahimpil na platun ng Armando Catapia Command ng BHB sa Sityo Palale, Barangay Exciban noong Pebrero 10. Dalawang militar ang napatay at marami ang nasugatan.

Sa Ligao City, Albay, naunahan naman ng isang tim ng mga Pulang mandirigma ng Santos Binamera Command ang pagkubkob ng isang iskwad ng 2nd IB sa Sityo Cogon, Barangay Tupaz noong Pebrero 8. Isang sundalo ang napatay sa labanang ito.

Samantala, inambus ng isang iskwad ng BHB ang isang iskwad din ng 42nd IB sa Sityo Colacog, Barangay Cabadisan, Ragay, Camarines Sur noong Enero 29. Isang elemento ng CAFGU ang napatay at dalawang sundalo ang nasugatan.

Sa Masbate, isang sundalo ang napatay sa isnayping ng Jose Rapsing Command-BHB laban sa mga tropa ng 9th IB at PNP Regional Public Safety Battalion sa Barangay Cantorna, Monreal, sa isla ng Ticao noong Enero 26.