Barkong pandigma ng US, nabahura sa Tubbataha Reef

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Nakiisa ang PKP sa malawakang pagkundena sa pagpasok ng barkong pandigma ng US na USS Guardian sa Tubbataha Reefs Natural Park noong Enero 17 at pagsadsad nito sa pinagkakaingat-ingatang mga bahura sa lugar. Ang Tubbataha Reef na nasa Sulu Sea ay isang pinangangalagaang pook at itinuring na World Heritage Park ng UNESCO noong 1993. Ipinagbabawal ang anumang barkong pandagat na pumasok sa pook.

Walang awtorisasyon na pumasok ang USS Guardian sa Tubbataha. Binalewala nito maging ang mga pagbabala sa radyo ng mga Tubbataha Park Ranger o tagapagbantay ng lugar. Nang sumadsad sa bahura, nilapitan ng mga ranger ang barkong pandigma ng US subalit tinutukan sila ng mga sundalong Amerikano ng malalakas na armas at hindi pinahintulutang makalapit o umakyat sa barko.

Anang PKP, ang walang pahintulot na pagpasok ng USS Guardian sa Tubbataha ay nagpapakita ng labis na pagkaarogante ng militar ng US. Sa suporta ng papet nitong si Benigno Aquino III, buong kahambugang naglilibot ang mga barkong pandigma ng US sa teritoryo ng Pilipinas na walang pakundangan sa soberanya ng bansa.

Ang USS Guardian ay isang “minesweeper” na may humigit-kumulang 90 tauhan. Kagagaling lamang nito sa Subic at patungo sa mga operasyong pagpapatrulya sa bahaging Palawan kung saan madalas na naglalayag ang mga barkong pandigma ng US sa loob ng teritoryo ng Pilipinas.

Noong 2012, hindi bababa sa 80 barkong pandigma ng US ang dumaong sa Subic, Maynila at iba pang lugar sa Pilipinas at sumama sa mga “ehersisyong militar” at mga operasyong pagpapatrulya sa bahaging South China Sea. Kaakibat din nito ang buong-layang pagpapalipad ng US ng mga drone na paniktik ng militar ng US sa himpapawid ng Pilipinas.

Lalo pang lalawak at sisinsin ang presensyang militar ng US at pagkakasangkot nito sa digmang panunupil laban sa mamamayang Pilipino. Noong Disyembre, muling nagpulong ang Mutual Defense Board (isang lupong binuo sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty) at ang Strategic Defense Dialogue (SSD). Ang pulong na ito ng SSD ang ikatlo noong 2012. Dumalo sa pulong na ito ang matataas na upisyal-militar at -panseguridad ng US, kabilang si US Pacific commander Admiral Samuel James Locklear. Naging resolusyon sa mga pulong na ito ang higit pang pagpaparami ng mga dadaong na barko ng US sa Pilipinas.

Tinalakay din sa pulong na ito ang lalong pagpapahigpit ng ugnayan ng US sa Philippine National Police sa pamamagitan ng Security Engagement Board (SEB), na binuo ng gubyernong US at Pilipinas noong 2006. Ginagamit ng US ang SEB upang papalalim na manghimasok sa Pilipinas sa ngalan ng umano’y pagtutulungan sa pagsugpo sa mga “di-tradisyunal na banta.” Lalong hihigpit ang panghihimasok ng US sa ngalan ng pagharap umano sa piracy, cyber security at mga kalamidad. Bago ito, may nabuo nang kasunduan sa pagitan ng New York Police Department (NYPD) at PNP para sa pagtatayo ng upisina ng NYPD sa Pilipinas.