Matatagumpay na Opensiba ng BHB

Mga aksyong militar sa Samar noong 2012

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Labinlimang sundalo ang napatay at di bababa sa walong tropa ang nasugatan sa iba’t ibang aksyong militar ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isla ng Samar nitong huling kwarto ng 2012. Dalawang riple ang nasamsam.

Disyembre 5. Napangibabawan ng BHB ang tangkang pagkubkob ng may 40 elemento ng 34th IB sa Barangay Hinogawe, Gamay, Northern Samar. Ang tangkang pagkubkob ay bahagi ng operasyong pagtugis sa yunit ng BHB na nagsagawa ng atritibong aksyon noong Nobyembre 13. Ang nakahimpil na platun ng BHB ay naghahanda para sa mga pangkonsolidasyong aktibidad sa mga kalapit na baryo bilang paghahanda sa nalalapit na anibersaryo ng PKP. Magiting na lumaban ang mga Pulang mandirigma hanggang sa umatras ang mga militar. Pito ang kumpirmadong napatay sa kaaway at di mabilang ang mga nasugatan.

Nobyembre 13 ng umaga. Tatlo ang napatay at apat ang nasugatan sa kaaway nang paputukan ng isang tim ng BHB ang isang seksyon ng 34th IB Alpha Coy na nag-ooperasyon sa Barangay Carawag, Palapag, Northern Samar. Ang mga ito ay bahagi ng security force ng mga sundalong Amerikano na nagpapamilyarisa sa Woodland area sa paanan ng Mt. Buboyaon sa tabing ng pananaliksik sa sakit na schistosomiasis.

Oktubre 21. Bandang alas-10:30 ng umaga, apat na sundalo ang napatay at dalawang iba pa ang nasugatan nang ambusin ng mga Pulang mandirigma ng Efren Martires Command (BHB-Samar) ang mga nag-ooperasyong tropa ng 43rd IB sa Barangay San Ramon, Gandara, Samar. Nakakumpiska ang BHB ng dalawang M16, dalawang bakpak, 23 magasin at mahigit 500 bala, isang kal .38 pistola, dalawang rifle grenade, isang granada at mga importanteng dokumentong militar.

Oktubre 5. Isang sundalo ang napatay at dalawa ang nasugatan nang harasin ng isang tim ng BHB-Rodante Urtal Command ang nag-ooperasyong seksyon ng 34th IB Bravo Coy sa Barangay Malidong sa bayan ng Gamay.

Sa lahat ng nabanggit na labanan, walang kaswalti sa panig ng BHB at organisado itong nakaatras.