Matatagumpay na Opensiba ng BHB

Kumpanya ni Danding Cojuangco sa pagmimina, pinarusahan

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Matagumpay na pinarusahan ng mga Pulang mandirigma ng Armando Catapia Command-Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang VIL Mines Corporation at kasosyo nitong Macro Asia nitong Disyembre 11, bandang alas-4 ng hapon sa Barangay Sta. Monica, Tagkawayan, Quezon. Ang VIL Mines Corporation ay pag-aari ni Eduardo “Danding” Cojuangco, tiyuhin ni Benigno Aquino III at ang Macro Asia ay pag-aari naman ni Lucio Tan. Sina Cojuangco at Tan ay kabilang sa pinakamalalaking burges-kumprador ng bansa. Magkasosyo sila sa pagmimina ng nickel sa bundok ng Cadig na sumasaklaw ng 11,126 ektarya.

Sinunog ng mga gerilya ang tatlong malalaking makina na ginagamit sa paghuhukay at winasak ang mahigit P5.1 milyong halaga ng kagamitan ng mga kumpanya. Kinumpiska rin ang ilang kagamitang pangkomunikasyon at isang pistola. Sa proseso ng pamamarusa ay wastong pinakitunguhan ang mga manggagawa ng kumpanya na may kalahok na pitong elemento ng CAFGU.

Ipinaabot ng yunit ng Armando Catapia Command sa kumpanya ang atas ng Demokratikong Gubyernong Bayan na pinalalayas ito at hindi pinahihintulutan ang pagsasagawa ng dayuhan at malakihang pagmimina sa bundok ng Cadig. Ang VIL Mines Corporation ay may pahintulot mula sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na magsagawa ng eksplorasyon ng mineral na nickel sa kabundukan ng Cadig. Mayroon itong inilaang P200 milyon para sa eksplorasyon pa lamang.