Masaker sa Hacienda Luisita: Isang paggunita

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Masaker sa Hacienda Luisita: Isang paggunita

“Ginugunita namin ang araw na ito upang balaan si Aquino at ang pamilyang Cojuangco-Aquino na itigil na ang kanilang mga pakana para bawiin ang Hacienda Luisita. Maaaring hindi pa makamit ang katarungan sa panahon ng rehimeng Aquino pero ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan bilang pamilyang nakapanatili sa pamamagitan ng pagmasaker at pang-aabuso sa karapatang-tao ay hindi kailanman mabubura at tiyak na darating ang araw ng paniningil.”

Ito ang pahayag ni Joseph Canlas, tagapangulo ng Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luson (AMGL) at Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) nang maglunsad ng mga protesta ang iba’t ibang progresibong organisasyon sa pamumuno ng AMGL at Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) para gunitain ang ikawalong anibersaryo ng masaker sa Hacienda Luisita na nangyari noong Nobyembre 16, 2004.

Sinimulan ang aktibidad sa pagpapamisa sa Baclaran, ParaƱaque para sa mga martir ng Hacienda Luisita Incorporated (HLI). Dinaluhan ito ng mga myembro ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) at Luisita Peasant and People’s Alliance, mga taong-simbahan at iba pang sumusuporta. Nanawagan sila sa mamamayan na suportahan ang kanilang laban para sa katarungan.

Kinabukasan, Nobyembre 15, umabot sa 300 magsasaka ang nagprotesta sa harapan ng bahay ni Aquino sa Times St., Quezon City. Lumahok din ang iba pang myembro ng KMP at UMA, PAMALAKAYA at Partidong Anakpawis. Sinunog nila ang malalaking larawan nina Aquino at mga tyuhin niyang sina Jose “Peping” Cojuangco at Eduardo “Danding” Cojuangco.

Nagmartsa sila patungong Mendiola, kung saan sumalubong ang iba pang mga organisasyon. Bandang hapon, nagkaraban naman sila papuntang Hacienda Luisita at sinalubong sila ng mahigit 1,000 manggagawang-bukid mula sa AMBALA at United Luisita Worker’s Union. Nagprotesta sila sa Barangay San Roque, kung saan naganap ang isang marahas na demolisyon noong Oktubre, at sa harapan ng kampo ng Northern Luzon Command. Kinagabihan, nagsagawa sila ng programa at vigil sa Barangay Balite, sa loob ng HLI.

Kinabukasan, Nobyembre 16, nagkaraban sila sa palibot ng sampung barangay ng Tarlac City na sinasaklaw ng Hacienda Luisita bago magprograma sa may Gate 1 ng Central Azucarera de Tarlac kung saan aktwal na nangyari ang masaker na ikinasawi ng pitong manggagawang-bukid.

Mahigpit na nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mga magsasaka at manggagawang-bukid ng HLI sa paggunita nila sa madugong masaker. Sinusuportahan ng PKP ang kanilang sigaw para sa hustisya. Kinikilala ng PKP ang malalim na kabuluhan ng paggunitang ito sa pakikibaka ng mga magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa.

May mga panimulang solidong tagumpay na nakamit ang mga progresibong samahan sa HLI. Naigiit nila ang karapatan nila sa kolektibong pagbubungkal sa bahagi ng lupain ng asyenda para sa kanilang kabuhayan. Naisasagawa nila ito nang mulat sa mga limitasyong kaakibat ng ganitong porma ng pakikibaka. Napananatili nilang matibay ang pagkakaisa at mulat sila sa pangangailangan ng sustenidong pagpapatatag ng kanilang hanay upang patuloy na mapangibabawan ang iba’t ibang maniobra ng mga reaksyunaryo na wasakin ang kanilang mapanlabang diwa at lakas.

Halos anim na dekada nang nasa pamilyang Cojuangco-Aquino ang asyenda. Tuluy-tuloy silang nagmamaniobra at gumagamit ng kapangyarihan ng estado para ipagkait sa mga magsasaka at manggagawang-bukid ang lupa.

Gamit ang kontrol sa Department of Agrarian Reform, isinama sa listahan ng mga lehitimong benepisyaryo ang mga loyalista ng angkang Cojuangco-Aquino na napatunayang mga katulong sa bahay at tagapag-alaga ng mga kabayo nila. Lubha ring pinahihirapan ang mga manggagawang-bukid sa mga rekisitong dokumento para isabotahe ang pamamahagi ng lupa.

Masalimuot at mahabang laban pa ang kakaharapin ng mga manggagawang-bukid para makamit ang katarungang panlipunan.