Kilos-protesta ng mga magsasaka

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Sa Central Luzon (CL), mula Oktubre 18 ay naglunsad ng tatlong-araw na kilos-protesta ang mahigit 300 magsasaka mula sa Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luson (AMGL) at Partidong Anakpawis- CL. Ginanap ang unang araw ng protesta sa harapan ng Clark Special Eco Zone sa Angeles City. Nakiisa sa protesta ang iba pang progresibong organisasyon. Pangunahing dinalang isyu ang pagpapawalambisa sa RA 9700 (CARPER) at pagsasabatas ng HB374 o Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) na panukala rin ng partidong Anakpawis.

Sa ikalawang araw, nagtipun-tipon ang mga kasapi ng AMGL at Anakpawis-CL sa Barangay San Roque, Tarlac, ang pinangyarihan ng marahas na demolisyon na ikinamatay ng kabataang si John Khali Lagrimas. Kinundena rin nila ang nagpapatuloy na pangangamkam ng lupa ng Clark Airbase Military Reservation at ang pagpapakapapet ng rehimeng Aquino sa US. Binatikos nila ang isinasagawang mga Balikatan military exercise sa rehiyon at iba pang mga patakaran at programa ni Aquino na nagtataboy sa mga magsasaka at maralitang lunsod at pumapabor sa mga dayuhang kapitalista.

Kabilang sa mga dumalo sa mga protesta ang mga lider at myembro ng Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) at iba pang organisasyon ng magsasaka mula sa ibang prubinsya ng CL na apektado ng iba’t ibang mapangwasak na proyekto o programa. Tumuloy sila sa Angeles City at naglamay sa Barangay Pulung Bulo kung saan idinaos ang isang rali.

Kinabukasan ay nagsama-sama ang mga magsasaka mula sa Central Luzon at Southern Tagalog sa harapan ng Department of Agrarian Reform (DAR) at Department of Environment and Natural Resources (DENR). Kinundena nila ang susing papel ng DAR para mapanatili ang mga lupain sa kontrol ng mga panginoong maylupa. Malawakang binabawi ng DAR ang mga Certificate of Land Ownership Award (CLOA), Certificate of Land Transfer (CLT), emancipation patent at iba pang patunay na naipamahagi na ang lupa sa mga magsasaka. Binatikos din nila ang panggugulo ng DAR sa hanay ng mga manggagawang bukid sa Hacienda Luisita.

Binatikos din nila ang pagpapahintulot ng DENR sa mga mapangwasak na operasyong pagmimina sa Zambales at pagmimina ng black sand sa Lingayen, Pangasinan, sa pagbalewala sa problema sa lupa ng mga pambansang minorya sa Bayambang, Pangasinan, at sa iligal na pagtotroso sa Gabaldon, Nueva Ecija. Sa huling araw, sumanib ang AMGL at Anakpawis-CL sa pambansang protesta ng KMP sa Mendiola.

Tinutuligsa rin ng KMP ang panukala nina Rep. Rufus Rodriquez at Rep. Maximo Rodriquez ng Abante Partylist ng Mindanao para sa limang-taon muling ekstensyon ng CARPER. Anang KMP, ang 24 na taong huwad na reporma sa lupa ay walang nagawa sa paglutas sa problema sa lupa.