Akbayan, tuta ni Aquino

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Hindi na kagulat-gulat ang ipinakikitang todo-todong pagsuporta ng partidong Akbayan sa rehimeng US-Aquino matapos mabunyag sa publiko ang ulat tungkol sa mga tinanggap nitong kontribusyon sa eleksyon noong 2010. Makikita sa ulat na ang grupong Akbayan ay tumanggap ng mahigit `112 milyon, na ang kalakhan ay mula sa pamilyang Aquino at malalaking negosyante, panginoong maylupa at mga personaheng kilalang malapit at sumusuporta sa mga Aquino.

Ang pinakamalalaking nag-ambag sa Akbayan ay kinabibilangan ng mga kapatid ni Aquino na sina Kris (P10 milyon), Victoria (P5 milyon) at Aurora (Ballsy) (P2 milyon). Nag-ambag din ang mga pinsan ni Aquino sa pamilyang Lopa (P1 milyon). Kabilang din sa mga nag-ambag ang ilang upisyal ni Aquino tulad ng kasalukuyang pinuno ng Philippine Charity Sweepstakes na si Margarita Juico (`1 milyon) at Francis Hernando (P1 milyon), mataas na upisyal ng Pagcor.

Signipikante rin ang kontribusyon ng malalaking burgesya kumprador tulad nina Bansan Choa, Ben Tiu at Ruben Tiu (mga may-ari ng mga hotel na Discovery) na nag-ambag ng P15 milyon, Antonio Samson (P2 milyon), tauhan ni Antonio Cojuangco, Johnip Cua, dating presidente ng Procter and Gamble (P2 milyon), Antonio Moncupa, presidente ng East-West Bank (P2 milyon) at Willibado J. Uy, presidente ng Phinma Properties Corp. (P1 milyon). Malaki rin ang iniambag ni Gregorio Yu (P5 milyon) at Manuel Gana (P5 milyon) ng Belle Group, na isa sa malalaking kumpanya sa likod ng multi-bilyong dolyar na proyektong Entertainment City.

Hanggang 90% ng pondong pang-eleksyon ng grupong Akbayan ay iniambag ng mahigit 20 pamilya lamang o mga grupong sumusuporta at nakikinabang ngayon sa rehimeng Aquino. Kaya naman noong eleksyong 2010, nagawa ng Akbayan na bahain ng mamahaling mga patalastas nito ang telebisyon at radyo.

Sa pagbubunyag ng impormasyon tungkol sa pinanggagalingan ng pondo sa eleksyon ng Akbayan, napakalinaw na sa mamamayan na malaking manloloko ang partidong ito at nagpapanggap lamang itong grupong “maka-Kaliwa” na kumakatawan sa mga inaapi. Malinaw na malinaw na ang Akbayan ay dili iba kundi grupong binayaran at ginagamit ni Aquino at ng malalaking panginoong maylupa at burgesya kumprador para linlangin ang mamamayan at palabasing may “popular” na suporta si Aquino. Kaya naman sa asembliya ng Akbayan, mismong si Aquino ang kinuha nilang pangunahing tagapagsalita. Dito’y ipinahayag ni Aquino na “iisa ang mga prinsipyo ko at ng Akbayan.”

Malaking panloloko ang sinasabi ng Akbayan na isa itong grupong “sosyalista” gayong para itong bulag na tagasuporta at tagapuri ng rehimeng Aquino. Dahil nasa bulsa ni Aquino, ni hindi nagpahayag ang Akbayan ng pagsuporta sa pakikibaka ng mga magsasaka para sa kagyat at libreng pamamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita, na pagmamay-ari ng pamilyang Cojuangco-Aquino. Katunayan, kinastigo ng mga upisyal ng Akbayan ang ilang indibidwal nitong kasapi na nais pumanig sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita.

Sa kabila ng pinalalabas nitong isa itong “demokratikong” organisasyon, walang imik ang Akbayan sa harap ng walang habas na anti-demokratikong mga atake ng rehimeng Aquino laban sa mamamayan. Papaano nga bang titindig ang Akbayan laban sa demolisyon ng mga maralitang komunidad gayong kabilang sa pinagkakautangan nito ng loob ay ang malalaking negosyanteng naglalaway sa mga lupaing nais nitong “linisan” ng mga naninirahang maralita upang bigyang-daan ang kanilang mga proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnership (PPP) ni Aquino?

Hindi iilang upisyal ng Akbayan ang hinirang ni Aquino sa iba’t ibang mga pusisyon sa kanyang gubyerno upang tumulong sa panloloko sa mamamayan. Isa sa namumuno nitong upisyal, si Loretta Ann Rosales ay pinuno ngayon ng Commission on Human Rights, na wala namang ginawa kundi ang salagin ang AFP sa pagharap nito sa kaliwa’t kanang mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao. Tulad ni Aquino, nagbibingi-bingihan ang Akbayan sa sigaw para sa katarungan ng ilampung libong biktima ng mga pagmasaker, pagpatay, pagkulong, tortyur, demolisyon, pambubugbog at iba pang brutalidad ng mga armadong pwersa ng estado.

Hinirang ni Aquino bilang tagapangulo ng National Anti-Poverty Commission si Joel Rocamora, pinunong nagtatag ng Akbayan, na walang ibang silbi kundi ang ipatupad ang Conditional Cash Transfer Program na pinopondohan ng World Bank. Katuwang ni Aquino ang Akbayan sa panloloko sa mamamayan na sa pamamagitan ng pamimigay ng maliit na halagang salapi ay malulutas ang kahirapan, kahit pa walang tunay na reporma sa lupa o pagtaas sa minimum na sahod ng mga manggagawa.

Aktibong katuwang ngayon ang Akbayan sa Oplan Bayanihan na digmang panunupil ng rehimeng Aquino. Ang mga upisyal nito’y nakikiisa sa AFP at iba’t ibang ahensya ng gubyerno sa pagsupil sa demokratikong kilusang masa at sa armadong paghihimagsik ng mamamayan. Ginagamit ng Akbayan ang mga salitang tunog progresibo o Kaliwa para pagtakpan ang reaksyunaryo at pasistang patakaran ng rehimeng US-Aquino.

Nitong nakaraang dalawang taon sa ilalim ng rehimeng US-Aquino, tuluy-tuloy na inilantad ng Akbayan ang sarili nito bilang tuta at bayaran ng naghaharing rehimen at mga reaksyunaryong uri. Ang tunay nitong katapatan ay hindi sa mamamayan, kundi sa mga pinagkakautangan nitong malalaking panginoong maylupa, burgesya kumprador, burukrata kapitalista at imperyalistang US.