Sulong...Kabataang Makabayan!

3

Tulad ng makasaysayang ambag at tungkulin ng KM, nanawagan tayo na ibayong magpalawak ng kasapian ang KM at itayo ang pinakamaraming balangay sa mga pagawaan, sakahan, eskuwelahan, upisina, maralitang komunidad sa lunsod at saan man may konsentrasyon ng kabataan. Sa pamamagitan nito matitiyak ang pag-ambag ng KM sa ibat-ibang larangan ng rebolusyonaryong gawain, at higit sa lahat ay sumanib sa kilusan sa kanayunan at mag-ambag sa armadong pakikibaka sa pangunguna ng New People Army na nasa absolutong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM). Kung wala ang NPA, wala ni anuman ang sambayanan kung kaya laksa tayong humungos at sumapi sa ating hukbong bayan!

Other albums

 • Images of Ka Roger
 • Klinikang Bayan
 • CPP 42nd Anniversary (Northeast Mindanao Region)
 • KM@47
 • NPA Women Fighters
 • POWs Release
 • Art Collection
 • NPA 43rd Anniversary
 • NDF Leaders
 • Artworks from Panay
 • Martyrs of SQ-BP
 • Defend Children's Rights
 • Defend Children's Rights
 • NDFP Declaration on Children's Rights
 • I am a child.
 • Sulong...Kabataang Makabayan!
 • CPP 44th Anniversary Celebration in Northern Samar
 • For the benefit of the Masses...
 • Mobile
 • Kampo
 • Red Salute! CPP45!
 • Dugang Kadasig, FSMR!
 • Makibaka rally marking NPA 45th anniversary
 • NPA on the field... a year after Typhoon Yolanda.
 • Kabataang Makabayan @50
 • CPP@46: NDFP-ST Lightning Rally
 • CPP 46th Anniversary in Marihatag, Surigao del Sur
 • 3
 • 34
 • 10
 • 28
 • 32
 • 1
 • 18