Cherish_the_npa!

US imperialism has become ever more arrogant and overbearing in asserting its imperial power over the Philippines. It is trampling on Philippine sovereignty with utter impunity emboldened by the outright puppetry and servility of the local reactionary government.

US military forces have been increasingly involved in counter-guerrilla operations. Its troops are engaged in electronic and sattelite surveillance as well as provide battlefield logistical support. Teams of US soldiers have been seen embedded in AFP units in combat field operations as well as in tactical command posts.

Cherish the
NEW PEOPLE'S ARMY

Dugang nga ipursige ang pagpaslaw sa Oplan Bayanihan... Magtinguha sa pag-amot sa tanan nga bahin sg pagsulong!

Ang LPC-NPA Central Negros madina-lag-on nga nagaselebrar sg ika-44 ka tuig nga pagsukat sg New People’s Army halin sa pagkatukod sini sadtong Marso 29, 1969. Signipikante nga ginahiwat naton ini sg puno sg kalipay bangud sg aton na-angkon nga mga kad

Pahayag sa ika-44 nga anibersaryo sang Bag-ong Hangaway sang Banwa

Halin pa sang nagliligad nga tinuig ginkasa na sang rehimeng Aquino, sang 3rd Infantry Division kag sang 301st Brigade ang dululungan nga pag-atake sa mga prente sang rebolusyonaryo nga pwersa sa Panay kapin ang sa Sentral kag Nabagatnan nga bahin san

The revolutionary People's War continues to reap victories in Mindanao

The Revolutionary armed struggle in Mindanao has once again reaped victories in 2012 and in the first quarter of 2013, marching in step with the entire nation in the advance towards the strategic stalemate phase of the people’s protracted war in the n

Intensify tactical offensives nationwide, win ever greater victories in our people's war

*_Message of the Central Committee on the 44th Founding Anniversary of the New People's Army_* We salute the Red commanders and fighters of the New People's Army on the occasion of its 44th founding anniversary. We congratulate you for winning sign

Sumusulong ang Digmang Bayan sa Lalawigan ng Rizal sa Gitna ng Brutal na Kampanya ng Panunupil at Pandarahas ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino

Ang rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan ng Rizal ay tuloy-tuloy na sumulong sa paglulunsad ng Digmang Bayan sa gitna ng brutal at malaganap na pandarahas at panunupil ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Aquino. Lalong lumalakas ang Bagong Hukbong Baya

Patatagin ang Ating Hanay! Iwaksi ang Bagahe at Paandarin ang Makina upang Sumulong ang Rebolusyonaryong Kilusan!

Isang mataas na pagpupugay sa lahat ng Pulang Mandirigma, mga Kumander at Milisyang Bayan ng Gitnang Luzon at ng buong Pilipinas sa ika-44 na taon ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan! Ang Bagong Hukbong Bayan ay ang ating pinakamataas na organi

Mensahe ng Pagbati at Pakikiisa ng National Democratic Front-Cavite sa Ika-44 Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan

Walang kaparis na ligaya ang nararamdaman ng lahat ng rebolusyonaryong organisasyon ng manggagawa, mala-manggagawa, magsasaka, maralita, kababaihan at kabataan ng National Democratic Front-Cavite sa araw ng ika-44 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (

Pursigidong kab-oton ang dagkung tikang sa paglambo, pakyason pag-usab ang Oplan Bayanihan sa tuig 2013!

Marso 29, 2013 atong gisaulog ang ika-44 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan dala ang mga kadaugan nga nakab-ot sa niaging katuigan ug puno sa kadasig nga molantaw sa umaabot nga hingpit nga kadaugan sa rebolusyon. Ang BHB ang nag-un

Victorious advance of the armed revolution in 43 years and towards the strategic stalemate of the protracted peoples war

NDF-Negros salutes the Red Commanders and fighters in their perseverance in implementing the fighting tasks ordered by the Communist Party of the Philippines (CPP) and the Filipino people in order to advance the protracted armed revolution towards str

Seize the Initiative, Launch the Offensives to Reap Victories for the 40th NPA Anniversary

With utmost joy, we celebrate the 39th anniversary of the founding of the New People's Army by the Communist Party of the Philippines. We salute all Party cadres and members, Red commanders and fighters and the broad masses of the people for their lon